Doelgroep

De cursus Spaceclaim is bedoeld voor tekenaars en constructeurs die gaan werken met Spaceclaim. In deze basiscursus leert u 3-dimensionale- en parametrische ontwerpen te maken. Van deze 3D modellen leert u 2D modellen te genereren.

Doelstelling Spaceclaim cursus

Het doel van de cursus is om de cursist kennis en inzicht te verschaffen in de werking en het gebruik van het 3D pakkek van SpaceClaim. De cursist kan na afloop van de basiscursus met SpaceClaim werken. 

Inhoud

 • Spaceclaim User interface
 • Direct modeling
 • Bediening
 • Tekenen van elementen
 • Selectie methodes
 • Snappen
 • Elementen bewerken
 • Werken met aanzichten
 • Werkmodi
  • Schets modus
  • Doorsnede modus
  • 3d modus
 • Pull
  • Toevoegen of snijden
  • Extruderen
  • Omslaan
  • Volgcurve
  • Vloeien
  • Randen afronden en afschuinen
 • Bematen
 • Move
  • Roteren
  • Kopieren
  • Partonen
 • Slice & Dice
  • Combine
  • Samenvoegen
  • Boolean
  • Split solid
 • Fill
 • Samenstellingen
 • Werktekeningen

Voorkennis

Voor deze training heeft u enige affiniteit met de computer nodig, zo ook 3D inzicht en materiaalkennis.

Lesmateriaal

Bij deze cursus ontvangt u cursusmateriaal en Nedelandstalige hand-out.