Doelgroep: Werkplekbegeleiding

Soms is een klassikale training onvoldoende toereikend om optimaal van de CAD software gebruik te (blijven) maken. Een werkplekbegeleiding door een van onze ervaren docenten is dan de oplossing. De werkplekbegeleiding vindt in uw eigen werkomgeving en op die momenten die u passen plaats. 

Doelstelling: Werkplekbegeleiding

In overleg met ons bepaalt u vooraf hoeveel tijd er voor de werkplekbegeleiding gereserveerd wordt en welke onderdelen u wilt behandelen. Zo ontstaat er een optimale begeleiding waarbij u precies leert wat u wilt weten.

Inhoud: Werkplekbegeleiding

Het is mogelijk om voor aanvang van de cursus de te behandelen onderwerpen te bespreken met de docent/specialist en daarbij de cursus af te stemmen op uw wensen. Hierdoor krijgt u de cursus op maat gedoceerd dat resulteert in een hoog rendement en een optimale afstemming op uw werksituatie.

Voorkennis

Dit hangt af van uw opleidingsvraagstuk.

Lesmateriaal

Wij beschikken over Nederlandse en Engelstalig cursusmateriaal. Voor maatwerk schrijven wij ook vaak handige 'Hand Outs'.