Verhalen

Wim Meijer, docent AutoCAD/Inventor

Inspirerend lesgeven!

De trainingen die ik verzorg hebben vooral een praktisch karakter. De theorie wordt besproken en uitgelegd aan de hand van vele voorbeelden.

Ik vind het leuk om mij te verdiepen in de achtergrond en werkzaamheden van mijn cursisten en probeer mijn trainingen hierop in te richten. Mijn interesse komt voort uit jarenlange ervaring als constructeur tekenaar in diverse branches. Het feit dat Cadix met kleine groepen werkt geeft mij de mogelijkheid voldoende ruimte en tijd om iedereen individuele aandacht te geven zodat iedereen zich aangesproken voelt op zijn eigen niveau. Leren is doen en daarom krijgen studenten alle gelegenheid om het geleerde tijdens de les maar ook daarbuiten tot uitvoering te brengen, waarbij ik zelf op de achtergrond zal blijven. Deze mix van theorie en praktijk geeft iedereen voldoende aanknopingspunten en zal ook mede door de prettige sfeer positief bijdragen aan het beoogde doel van de training.

 

 

 

- Wim Meijer, docent AutoCAD/Inventor