Privacy statement

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft CADopleiding.nl de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Cookies

Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics (bezoekersgegevens) en retargeting (Advertentie doeleinden). Met deze gegevens kan CADopleiding.nl de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren op CADopleiding.nl

Op verschillende onderdelen van deze website www.cadopleiding.nl staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door Kirra CMS en ons CRM systeem (en de gekoppelde databases) op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie (in eigen beheer). De gegevens van formulieren worden alleen gelezen door de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek en (indien aangegeven) het versturen van nieuwsbrieven.

Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

De gegevens die u achterlaat zijn voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst)*¹. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Telefonisch contact

Wanneer u zich telefonisch aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door Kirra CMS en ons CRM systeem (en de gekoppelde databases) op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie. De gegevens van telefoongesprekken worden alleen gebruikt door de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek en (indien aangegeven) het versturen van nieuwsbrieven.

De gegevens die u achterlaat zijn voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst)*. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

*¹ Persoonsgegevens t.b.v. examens en e-learning

Voor het volgen van een e-learning cursus of het afleggen van een examen worden uw gegevens gedeeld met de leveranciers Autodesk en CADlearning. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Hoelang worden gegevens bewaard?

De gegevens die u invult voor het evaluatieformulier (www.1tot5.nl) worden gedeeld met Feedback Company. U bent niet verplicht om het evaluatieformulier in te vullen. U heeft ook de mogelijkheid de evaluatie anoniem in te vullen. Feedback Company verklaart door middel van een verwerkingsovereenkomst op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens verwerken. De voorwaarden die Cadix heeft afgestemd met Feedback Company kunt u op vragen via info@cadopleiding.nl.

Hoelang worden gegevens bewaard?

Gegevens worden bewaart totdat u zelf heeft aangeeft dat de gegevens niet meer bewaard mogen worden*².

U heeft het recht:

  • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze laten corrigeren of verwijderen*².
  • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief).
  • een klacht in te dienen via info@CADopleiding.nl.

*² wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Gegevens van contactpersoon waaraan specifieke data is gekoppeld (zoals mails en offertes) kunnen niet worden verwijderd. Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen.

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Luuk Huisman  
l.huisman@cadix.nl
0800 235 22 34