Belastingvoordeel voor werkgevers en particulieren

De overheid vindt dat beter geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit en dienstverlening. Daarom geeft de overheid belastingvoordeel voor werkgevers en particulieren. 

Belastingvoordeel voor werkgevers

Naast dat de overheid vindt dat scholing leidt tot betere kwaliteit en dienstverlening, motiveert scholing en houdt het de kennis binnen het bedrijf. Daarom geeft de overheid belastingvoordeel Verhoging Opleidingsniveau voor werkgevers. Werkgever kunnen gebruik maken van de fiscale Regeling WVA-onderwijs.  

Op de www.subsidiescanner.nl vind je een overzicht van alle subsidies en regelingen voor werkgevers bij het aannemen van een werknemer of stagiaire. Ook vind je hier informatie voor scholing van personeel. Werkgevers kunnen namelijk personeel, die een opleiding wil volgen, tegemoet komen door bijvoorbeeld de opleiding te betalen of door betaald verlof te geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via de CAO afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten. 

Heeft je bedrijf binnen 4 maanden ten minste 500 personen moeten ontslaan? Of zijn er in je sector in 1 of 2 aangrenzende provincies de laatste 9 maanden 500 onstlagen gevallen? Dan kan je in aanmerking komen voor steun uit het Europees Globaliseringsfonds. Op deze manier help je ontslagen medewerkers, door scholing of ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf. Kijk hier voor meer informatie.

Belastingvoordeel voor particulieren

Je kan gebruik maken van een vermindering van de belasting- en premieafdracht voor verschillende groepen werknemers of voor bepaalde kosten die je maakt. Je hoeft dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing af te dragen dan je hebt aangegeven. Het doel van de afdrachtvermindering is het stimuleren van de werkgelegenheid en het bevorderen van onderwijs en onderzoek voor werknemers. Voor meer informatie kijk je op www.belastingdienst.nl

Heb je een vraag of heb je interesse?