Belastingvoordeel voor werkgevers en particulieren

De overheid vindt dat beter geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit en dienstverlening. Daarom geeft de overheid belastingvoordeel voor werkgevers en particulieren. 

Belastingvoordeel voor particulieren

Heb je een studie gevolgd en heb je hiervoor kosten gemaakt? In veel gevallen zijn de studiekosten (zoals cursusgeld) aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Om de studiekosten te kunnen aftrekken van je inkomstenbelasting moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Jij of jouw fiscale partner maakten de kosten voor je studie.
  • De opleiding was gericht op je beroep of je toekomstige beroep.
  • Er was sprake van een leertraject (je studeert onder begeleiding of toezicht).
  • De totale scholingskosten overschrijden een drempelbedrag van € 250,- per jaar en zijn gemaximeerd tot een bedrag van € 15.000,-.

Voor meer informatie kijk je op www.belastingdienst.nl. 

Belastingvoordeel voor werkgevers

Op de www.subsidiescanner.nl vind je een overzicht van alle subsidies en regelingen voor werkgevers bij het aannemen van een werknemer of stagiaire. Ook vind je hier informatie voor scholing van personeel. Werkgevers kunnen namelijk personeel, die een opleiding wil volgen, tegemoet komen door bijvoorbeeld de opleiding te betalen of door betaald verlof te geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via de CAO afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten. 

Heeft je bedrijf binnen 4 maanden ten minste 500 personen moeten ontslaan? Of zijn er in je sector in 1 of 2 aangrenzende provincies de laatste 9 maanden 500 onstlagen gevallen? Dan kan je in aanmerking komen voor steun uit het Europees Globaliseringsfonds. Op deze manier help je ontslagen medewerkers, door scholing of ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf. Kijk hier voor meer informatie.

Heb je een vraag of heb je interesse?